Uppgift

Select App

Select App ger dig åtkomst till en webbsida som introducerar ett urval av lämpliga appar som du kan använda med surfplattan.
  1. Peka på för att visa Select App-webbsidan.

Webbläsaren startar och visar webbsidan.
Anmärkning
  • Surfplattan måste vara utformad så att den kan komma åt Android Market via ditt Google-konto innan nerladdning från Android Market.

  • Vissa appar kan ha avgifter.

  • En stor volym data överförs vid nerladdning och uppdatering av appar.

Tips
  • Om du inte kan hitta ikonen för att starta appen, leta efter den i programstartaren som visas genom att peka på [ Apps & Widgets] längst upp till höger på startskärmen.

Relaterade ämnen