Uppgift

Gallery

Gallery-appen gör att du kan visa eller spela upp foton eller videor på din surfplatta eller Picasa webbalbum. Du kan skicka foton till en annan DLNA-certifierad enhet och sedan spela upp dem på denna enhet, och du kan också enkelt lägga upp foton till en nätverkstjänst för att dela dem.

Detaljerad information om foton eller videor kan också visas och du kan sortera eller filtrera foton eller videor. Du kan även redigera foton och lägga till en mängd effekter.
 1. Peka på för att starta Gallery-appen.

Tips
 • Om du inte kan hitta ikonen för att starta appen, leta efter den i programstartaren som visas genom att peka på [ Apps & Widgets] längst upp till höger på startskärmen.

Spela upp foton eller videor på surfplattan

 1. Peka på album eller miniatyrbilder för att välja de foton eller videor som du vill spela upp.

Valda foton eller videor spelas upp på uppspelningsskärmen.
Tips
 • Du kan spela upp foton eller videor lagrade i Picasa webbalbum. Om du ställer in att synkronisera med Picasa webbalbum, tillgänglig med det Google-konto som du ställer in med Settings-appen, visas Picasa webbalbum i albumlistan.

 • Med hjälp av menyn längst upp till höger på skärmen kan du sortera foton eller videor enligt information såsom tid eller plats då de togs.

 • Genom att peka på och hålla nere miniatyrbilder i rad, kan du välja flera foton eller videor.

 • Du kan kontrollera uppspelningen på uppspelningsskärmen.

Expandera uppspelningsområdet för foton

Peka på längst upp till höger på skärmen för fotouppspelning. Peka på för att avbryta expansionen.

Visa foton på helskärm

Peka på [Fill display area] från alternativmenyn på skärmen för fotouppspelning. Peka på [Fit to display area] för att avbryta helskärmsvyn.

Visa tagningsplats

Peka på eller utan att visningsområdet är expanderat. Om fotot har information om var det togs, kommer en karta att visas med platsen angiven. Peka på för att återgå till miniatyrbilderna.
Tips
 • Du kan ta foton som inkluderar platsinformation med hjälp av de inbyggda kamerorna.

Spela upp foton på andra enheter genom att skicka (Throwing) dem från surfplattan

Med hjälp av surfplattan kan du skicka foton till en annan DLNA-certifierad enhet via hemmanätverket och spela upp dem på denna enhet [Mer information].
Anmärkning
 • Om du visar en annan skärm genom att t.ex. peka på , medan du kontrollerar en annan enhet (uppspelningsenhet) med din surfplatta, återgå till kontrollskärmen via meddelandeskärmen.

Tips
 • Medan du skickar innehåll till en annan enhet kan du spela upp annat innehåll på surfplattan.

Dela foton eller videor

 1. Peka på och håll albumet eller miniatyrbilden för foton som du vill dela och peka sedan på .

 1. Peka på namnet på den tjänst du vill använda för att dela foton eller videor.

 1. Lägg upp foton eller videofilmer enligt instruktionerna på skärmen.

Tips
 • När du pekar och håller nere miniatyrbilder i rad, kan du välja flera foton eller videor.

Spela upp foton automatiskt (bildspel)

 1. Välj album eller miniatyrbilder för foton som du vill spela upp som ett bildspel och peka sedan på .

Uppspelningen av bildspelet börjar.

Redigera foton

 1. På uppspelningsskärmen pekar du på (alternativmeny) - [Edit].

 1. Peka på redigeringsikonen längst ner till höger på skärmen.

Du kan lägga till diverse effekter på dina foton.
 1. När du är klar med redigeringen, peka på [SAVE].

Relaterade ämnen