Referens

MediaRemote

Du kan använda MediaRemote med kompatibla Sony-enheter. MediaRemote gör att du kan kontrollera dessa enheter som en fjärrkontroll och se information på isatta skivor.
(För att bekräfta kompatibla enheter, se Sony-webbsidan.)
Anmärkning
  • Den här appen eller tjänsten kanske inte är tillgänglig i vissa länder/regioner.

  • Var försiktig med hemmanätverkets säkerhet när du anger saker såsom personlig information.

Förbereda MediaRemote

  1. Anslut Sony-enheten till ditt hemmanätverk.

För detaljer om anslutning, se medföljande bruksanvisning som kom med enheten och Wi-Fi-routern.
  1. Anslut surfplattan till samma hemmanätverk som Sony-enheten är ansluten till.

  1. Registrera surfplattan på Sony-enheten.

För detaljer om inställningar, se enhetens medföljande bruksanvisning.
Se hjälpen för MediaRemote för att ta reda på hur du använder MediaRemote.
Relaterade ämnen