Uppgift

Wi-Fi checker

Wi-Fi checker-appen gör att du kan kontrollera Wi-Fi-anslutningen på surfplattan när ett anslutningsproblem inträffar.
  1. Peka på för att starta Wi-Fi checker-appen.

  1. Peka på [Test] längst upp till höger på skärmen för att börja kontrollera anslutningen.

Föremål kontrolleras i ordningsföljd och möjliga orsaker och åtgärder visas.
Tips
  • Om du inte kan hitta ikonen för att starta appen, leta efter den i programstartaren som visas genom att peka på [ Apps & Widgets] längst upp till höger på startskärmen.

  • Om du pekar på [ SETTINGS] längst upp till höger på skärmen, kan du visa inställningsskärmen för Wi-Fi-anslutningen. Använd för att återgå till Wi-Fi checker-appen. Om du pekar på för att visa startskärmen, visas inställningsskärmen när du startar Wi-Fi checker-appen nästa gång.

Relaterade ämnen