Uppgift

Kopiera data på en dator till surfplattan

Om du ansluter en dator till surfplattan med en Micro-USB-kabel ([Mer information]) som kan köpas i handeln, kan du kopiera data på en dator till surfplattan. Den kopierade datan kan sedan spelas upp på surfplattan.
Anmärkning
  • Ta inte bort Micro-USB-kabeln vid kopiering av data. Det kan leda till att data skadas.

  • Kopierad data lagras på det interna minnet. Du kan inte ändra mål att lagra datan på.

  • Endast kopierad data i kompatibla filformat kan spelas upp på surfplattan.

Relaterade ämnen