Uppgift

Använda Media Go

Media Go är en programvara som stödjer innehållshantering och överföring mellan surfplattan och datorn. Genom att installera Media Go på din dator kan du överföra musik, foton och videor till surfplattan.
Anmärkning
  • För information om hur du använder Media Go, se hjälpen i huvudmenyn för Media Go.

Installera Media Go på din dator

  1. Öppna http://www.sony.com/mediago/Tablet från din dator och ladda ner Media Go.

  1. Dubbelklicka på den nerladdade filen.

  1. Installera Media Go genom att följa instruktionerna på skärmen.

Om du ombes att installera ytterligare programvarukomponent under installationen, ladda ner och installera den enligt instruktionerna.

Överför innehåll till surfplattan med hjälp av Media Go

  1. Anslut datorn till surfplattan med en i handeln tillgänglig Micro-USB-kabel [Mer information].

  1. Starta Media Go genom att välja den från datorns startmeny.

Du kan nu överföra innehåll mellan surfplattan och datorn.
Anmärkning
  • Om [Sony Tablet] inte visas till vänster om Media Go-skärmen, betyder detta att datorn inte känner igen surfplattan. Kontrollera om enhetens drivrutin är installerad korrekt.

Relaterade ämnen