Uppgift

Använda en kontroll till PlayStation(R)3-systemet

Du kan ansluta en kontroll till PlayStation(R)3-systemet till surfplattan med trådbunden eller trådlös anslutning.
Spela spel som förinstallerats på surfplattan och spel som laddats ned från PlayStation(R)Store med DUALSHOCK(R)3 eller SIXAXIS trådlös kontroll tillverkad av Sony Computer Entertainment Inc.

Använda en kontroll till PlayStation(R)3-systemet med trådbunden anslutning

 1. Starta surfplattan.

 1. Anslut en kontroll till USB Micro-A/B-anslutningen på surfplattan via en USB-adapterkabel SGPUC1 (säljes separat) och en i handeln tillgänglig USB-kabel.

Ikonen (laddar kontrollen) och ett meddelande visas längst ned till höger på surfplattans startskärm.
 1. I handeln tillgänglig USB-kabel

 1. USB-adapterkabel SGPUC1 (säljs separat)

Anmärkning
 • Endast en kontroll till PlayStation(R)3 -systemet kan anslutas till surfplattan.

Tips
 • Kontrollens batteri laddas medan kontrollen är ansluten till surfplattan via en USB-kabel. Även om skärmen stängs av fortsätter kontrollen att laddas medan den är ansluten till surfplattan med USB-kabeln. Vi rekommenderar att du ansluter surfplattan till en nätadapter medan kontrollen laddas.

Använda en kontroll till PlayStation(R)3-systemet med trådlös anslutning

Du kan skapa en trådlös anslutning mellan surfplattan och en kontroll för PlayStation(R)3-systemet med Bluetooth(R)-funktionen. När du för första gången ansluter kontrollen till surfplattan måste kontrollen parkopplas med surfplattan.
 1. Starta surfplattan.

 1. Peka på [ Apps & Widgets] - [ Settings] -[Bluetooth] i den ordningen och skjut därefter [Bluetooth]-omkopplaren till [PÅ]-positionen.

 1. Anslut en kontroll till USB Micro-A/B-anslutningen på surfplattan via en USB-adapterkabel SGPUC1 (säljes separat) och en i handeln tillgänglig USB-kabel.

Ikonen (laddar kontrollen) visas längst ned till höger på surfplattans startskärm.
 1. Koppla bort kontrollen från surfplattan.

Parkopplingen slutförs.
Kontrollikonen längst ned till höger på startskärmen ändras till den ikon som visar kontrollens batteriladdningsnivå.
 • : Batteriet är välladdat.

 • : Batteriet har börjat laddas ur.

 • : Batteriladdningsnivån är låg.

 • : Batteriet är inte laddat. Ladda kontrollen.

Anmärkning
 • Endast en kontroll till PlayStation(R)3-systemet kan anslutas till surfplattan.

 • För att kontrollen ska kunna anslutas till surfplattan med Bluetooth-funktionen måste kontrollens batteri vara laddat.

 • Vid parkoppling av surfplattan och kontrollen måste du använda en trådbunden anslutning.

 • Till skillnad från andra Bluetooth-enheter kommer kontrollen inte att visas på surfplattans lista över parkopplade enheter [Mer information].

 • När en parkopplad kontroll används tillsammans med PlayStation(R)3 eller en annan surfplatta ska parkopplingen med den ursprungliga surfplattan tas bort.

 • Medan du använder en kontroll till PlayStation(R)3-systemet med trådlös anslutning kan du inte använda Bluetooth-enheter som stöder A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) som t.ex. Bluetooth-försedda hörlurar. Ljudet kan avbrytas om du använder båda enheterna samtidigt.

Tips
 • När du ansluter kontrollen till surfplattan och pekar på - [The controller of the PlayStation(R)3 system is connected] längst ned till höger på startskärmen visas ”About the controller of the PS3(TM) system”-skärmen. Du kan skapa Bluetooth-anslutningen mellan kontrollen och surfplattan genom att följa anvisningarna på skärmen.

 • Du behöver bara parkoppla en gång för att surfplattan och kontrollen ska anslutas igen. Tryck bara på PS-knappen på kontrollen nästa gång.

Visa användarhandboken

Användarhandboken visas när du pekar på - [The controller of the PlayStation(R)3 system is connected] i nedre högra hörnet på startskärmen.

Stänga av kontrollen till PlayStation(R)3-systemet

Stäng av surfplattan innan du ansluter en kontroll till surfplattan med trådbunden anslutning [Mer information].
Utför en av följande procedurer när du ansluter en kontroll till surfplattan med trådlös anslutning.
 • Visa användarhandboken och peka sedan på [Off].

Anmärkning
 • Du kan inte stänga av kontrollen via själva kontrollen.

Tips
 • Du kan återansluta kontrollen med surfplattan genom att trycka på PS-knappen på kontrollen.

Relaterade ämnen