Uppgift

Spela upp musikinnehåll på flera enheter (PARTY STREAMING)

Du kan skicka (Throw) musikinnehåll som lagrats på surfplattan eller hemmanätverket och spela upp innehållet samtidigt via hemmanätverket på enheter med PARTY STREAMING-funktion. Medan du använder PARTY STREAMING-funktionen blir en av de enheter som tar emot musikinnehåll från surfplattan automatiskt ”värd” för PARTY-uppspelningen och de andra enheterna betraktas som ”gäster”. Du kan använda denna funktion med Music player (musik) and DLNA-appar.

Du måste göra vissa förberedelser i förväg för att använda hemmanätverket [Mer information].
Du kan använda PARTY STREAMING-funktionen tillsammans med andra enheter som har den här PARTY STREAMING-logotypen (visas nedan).

Spela upp musikinnehåll med PARTY STREAMING-funktionen

 1. Kontrollera att enheterna i hemmanätverket som stöder PARTY STREAMING-funktionen är påslagna och att deras status tillåter anslutning till ett PARTY.

 1. Peka på för att starta Music player-appen.

 1. Peka på det musikinnehåll som du vill skicka och spela upp.

 1. Peka på [] (Throw).

 1. Peka på [ON] för att använda PARTY STREAMING-funktionen.

De enheter som stöder PARTY STREAMING-funktionen visas med en markering på den övre vänstra sidan.
Peka på de enheter som du inte vill ska spela upp musikinnehållet. Markeringen tas bort.
 1. Peka på [Start].

Uppspelning med PARTY STREAMING-funktionen startar på de valda enheterna. Du kan kontrollera uppspelningen via surfplattan.
Tips
 • Du kan också välja att spela upp innehåll lagrat på en annan enhet (server) med hjälp av DLNA-appen ([Mer information]) och fortsätta till steg 5.

 • När du pekar på [Throw] i menyn som visas genom att peka på och hålla ned innehållslistan i DLNA- eller Music player-appen kan du även fortsätta till steg 5 utan uppspelning.

Ändra uppspelningsenheter med PARTY STREAMING-funktionen

 1. Peka på [Change] på uppspelningsskärmen.

 1. För att ansluta till eller lämna ett PARTY pekar du på enhetsbilden för att lägga till eller ta bort markeringen.

Stäng av PARTY STREAMING-funktionen genom att peka på [OFF].

Avsluta ett PARTY

 1. Peka på [Disconnect] på uppspelningsskärmen.

Tips
 • Ett PARTY avslutas genom att du stänger av PARTY-värdenheten eller ändrar det musikinnehåll som spelas upp på PARTY-värdenheten med en annan enhet på hemmanätverket.

Justera volymen på enheterna som deltar i ett PARTY

På uppspelningsskärmen kan du justera volymen på alla enheter som deltar i ett PARTY.
 1. Volymavstängningsknapp

Peka på denna för att stänga av volymen.
 1. Kontrollfält för mastervolym

Dra punkten i fältet och släpp den vid önskad volym.
Volymen justeras med bibehållen volymbalans mellan enheterna.
 1. Volyminställningsknapp

Peka på den här knappen för enskild volymjustering av enheterna på följande skärm.
 1. Kontrollfält för mastervolym

Dra punkten i fältet och släpp den vid önskad volym.
Volymen justeras med bibehållen volymbalans mellan enheterna.
 1. Kontrollfält för enskilda volymnivåer

Dra punkten i fältet och släpp den vid önskad volym på de enskilda enheterna.
Relaterade ämnen