Referens

Varumärken

 • ”Sony Tablet” är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.

 • ”Clear Phase” och ”xLOUD” är varumärken som tillhör Sony Corporation.

 • DLNA(R), the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED(R) are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.

 • Personal Space är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.

 • Reader och Reader-logotypen är varumärken som tillhör Sony.

 • ”Select App” är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.

 • ”12 TONE ANALYSIS” och dess logotyper är varumärken som tillhör Sony Corporation.

 • ”Sony Entertainment Network-logotypen” och ”Sony Entertainment Network” är varumärken som tillhör Sony Corporation.

 • ”SensMe” och dess logotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Ericsson Mobile Communications AB.

 • ”PlayStation” är ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Sony Computer Entertainment Inc.

 • Pinball Heroes(TM) (C)2009 Sony Computer Entertainment America. Published by Sony Computer Entertainment Europe. Developed by San Diego Studios. “Pinball Heroes” is a trademark of Sony Computer Entertainment America. All rights reserved.

 • Crash Bandicoot and related characters (TM) & (C) Universal Interactive Studios, Inc. Licensed by Universal Studios Licensing, Inc. (C)1996 Universal Interactive Studios, Inc. Source Code; (C)1996 Naughty Dog, Inc. All rights reserved.

 • MEDIEVIL(TM) (C)1998-2011 Sony Computer Entertainment Europe. Published by Sony Computer Entertainment Europe. Developed by SCE Cambridge Studios. “MEDIEVIL” is a trademark or a registered trademark of Sony Computer Entertainment Europe. All rights reserved.

 • Google, den stiliserade Google logo, Android, den stiliserade Android logo, Android Market, den stiliserade Android Market logo, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Picasa och YouTube är varumärken som tillhör Google Inc.

 • Adobe Flash Player Copyright(C) 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe and Flash are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

 • THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO

  (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR
  (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A
  VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://MPEGLA.COM
 • Bluetooth är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG Inc. och allt bruk av sådana märken av Sony är under licens.

 • “Crackle” and the Crackle logo are trademarks of Crackle, Inc.

 • Evernote och Evernote-elefantlogotypen är varumärken som tillhör Evernote Corporation.

 • Facebook, the Facebook logo, and the F logo are trademarks or registered trademarks of Facebook, Inc.

 • Foursquare is the registered trademark of Foursquare Labs, Inc.

 • (C) 2011 Gameloft. Med ensamrätt. Gameloft och Gameloft-logotypen är varumärken som tillhör Gameloft i USA och/eller andra länder.

 • iWnn (C) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2011 All Reserved.

 • Den här programvaran är delvis baserad på Independent JPEG Group:s arbete.

 • MPEG Layer-3 ljudkodningsteknik och patent licensierade från Fraunhofer IIS och Thomson.

 • DEN HÄR PRODUKTEN ÄR LICENSIERAD UNDER MPEG4 PATENT PORTFOLIO LICENSE FÖR PERSONLIGT OCH ICKE-KOMMERSIELLT BRUK AV EN KONSUMENT FÖR

  (i) KODA VIDEO I ENLIGHET MED MPEG4-STANDARD (”MPEG4 VIDEO”) OCH/ELLER
  (ii) AVKODA MPEG4 VIDEO SOM KODATS AV EN KONSUMENT INVOLVERAD I EN PERSONLIG OCH ICKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OCH/ELLER SOM SKAFFATS FRÅN EN
  VIDEOLEVERANTÖR LICENSIERAD ATT LEVERERA MPEG4 VIDEO. INGEN LICENS GARANTERAS ELLER SKA GÄLLA FÖR NÅGOT ANNAT BRUK. YTTERLIGARE INFORMATION KAN FÅS FRÅN MPEG LA, L.L.C. SE HTTP://MPEGLA.COM
 • NVIDIA och Tegra (TM) 2 är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör NVIDIA Corporation i USA och andra länder.

 • SD-, SDHC-, microSD- och microSDHC-logotyperna är varumärken som tillhör SD-3C, LLC.

 • TinyURL is a trademark or registered trademark of TinyURL, LLC.

 • Twitpic is a trademark or registered trademark of Twitpic, Inc.

 • The Twitter name, logo, Twitter T, Tweet, and Twitter bird are trademarks of Twitter, Inc. in the United States and other countries.

 • DEN HÄR PRODUKTEN ÄR LICENSIERAD UNDER VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FÖR PERSONLIGT OCH ICKE-KOMMERSIELLT BRUK AV EN KONSUMENT FÖR

  (i) KODA VIDEO I ENLIGHET MED VC-1-STANDARD (”VC-1 VIDEO”) OCH/ELLER
  (ii) AVKODA VC-1 VIDEO SOM KODATS AV EN KONSUMENT INVOLVERAD I EN PERSONLIG OCH ICKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OCH/ELLER SOM SKAFFATS FRÅN EN VIDEOLEVERANTÖR LICENSIERAD ATT LEVERERA VC-1 VIDEO.
  INGEN LICENS GARANTERAS ELLER SKA GÄLLA FÖR NÅGOT ANNAT BRUK. YTTERLIGARE INFORMATION KAN FÅS FRÅN MPEG LA, L.L.C. SE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
 • Wi-Fi, Wi-Fi CERTIFIED-logotypen, WPA, WPA2 och Wi-Fi Protected Setup är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.

 • Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

 • Yfrog is a trademark or registered trademark of ImageShack Corp.

 • (C) 2001-2011 Zinio LLC. - San Francisco - New York - London - Barcelona - Taipei - All rights reserved.

 • Microsoft, Outlook, Exchange and ActiveSync are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.


  “Microsoft Exchange ActiveSync” in the Implementation user interface where appropriate “Microsoft(R) Exchange ActiveSync(R)” for any printed material (including packaging, literature, marketing materials and advertising)
Alla andra namn på system, produkter och tjänster är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. I den här handboken är märkena (TM) eller (R) inte specificerade.