Osobný zvukový systémSRS-X33

Čo je LDAC?

LDAC je technológia kódovania zvuku, ktorú vyvinula spoločnosť Sony a ktorá umožňuje prenos obsahu High-Resolution (Hi-Res) Audio dokonca aj prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH. Na rozdiel od iných technológií kódovania kompatibilných s rozhraním BLUETOOTH, ako napríklad SBC, funguje bez akéhokoľvek znižovania kvality obsahu Hi-Res Audio*1 a vďaka účinnému kódovaniu a optimalizovanej paketizácii umožňuje prenášať cez bezdrôtovú sieť BLUETOOTH približne trikrát viac údajov*2 ako ostatné technológie a dosiahnuť tak bezkonkurenčnú kvalitu zvuku.

*1 S výnimkou obsahu vo formáte DSD.

*2 V porovnaní s kódovaním SBC (Subband Coding), keď je vybratá bitová rýchlosť 990 kb/s (96/48 kHz) alebo 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).

Poznámka

  • V závislosti od sieťového prostredia môže pri prenose vysokou bitovou rýchlosťou dôjsť k prerušeniu.