VIŠEKANALNI AV PRIJEMNIKSTR-DN1050/STR-DN850

Nema zvuka ili se čuje samo vrlo tih zvuk bez obzira na to koji je uređaj odabran.

  • Provjerite jesu li svi priključeni kabeli umetnuti u odgovarajuće ulazne/izlazne priključke na prijemniku, zvučnicima i uređajima.
  • Provjerite je li uključen prijemnik i svi uređaji.
  • Provjerite da značajka MASTER VOLUME na prijemniku nije postavljena na [VOL MIN].
  • Provjerite da značajka SPEAKERS na prijemniku nije postavljena na [SPK OFF].
  • Provjerite jesu li na prijemnik priključene slušalice.
  • Pritisnite da biste poništili funkciju isključivanja zvuka.
  • Pritisnite gumb za ulaz na daljinskom upravljaču ili okrenite INPUT SELECTOR na prijemniku da biste odabrali željeni uređaj.
  • Ako želite slušati zvuk iz TV zvučnika, postavite [Audio Out] na [TV+AMP] u izborniku HDMI Settings. Ako ne možete reproducirati višekanalni izvor zvuka, postavite [AMP]. No zvuk se neće reproducirati putem zvučnika TV-a.
  • Zvuk se može prekinuti prilikom promjene frekvencije uzorkovanja, broja kanala ili audio formata izlaznih audio signala iz uređaja za reprodukciju.