VIŠEKANALNI AV PRIJEMNIKSTR-DN1050/STR-DN850

Upotrebljavate li kompatibilni USB uređaj?

 • Ako priključite USB uređaj koji nije kompatibilan, može doći do sljedećih problema. Kompatibilne uređaje potražite u odjeljku “Kompatibilni USB uređaji i USB specifikacije”.
  • USB uređaj nije prepoznat.
  • Nazivi datoteka ili mapa se ne prikazuju na prijemniku.
  • Reprodukcija nije moguća.
  • Zvuk je isprekidan.
  • Čuje se šum.
  • Zvuk je izobličen.