VIŠEKANALNI AV PRIJEMNIKSTR-DN1050/STR-DN850

Nije moguće povezivanje na mrežu pomoću WPS-a putem bežične LAN veze.

  • Ne možete se spojiti na mrežu pomoću WPS-a ako je pristupna točka postavljena na WEP. Postavite mrežu nakon što pronađete pristupnu točku pomoću načina traženja pristupne točke.