VIŠEKANALNI AV PRIJEMNIKSTR-DN1050/STR-DN850

Rukovanje prijemnikom nije moguće.

  • Ažurirajte softver uređaja iPhone/iPad/iPod ili program iTunes na najnoviju verziju.
  • Ažurirajte softver prijemnika na najnoviju verziju.
  • Veza između uređaja AirPlay i prijemnika možda je prekinuta. Ponovno pokrenite uređaj AirPlay i/ili prijemnik.