VIŠEKANALNI AV PRIJEMNIKSTR-DN1050/STR-DN850

Zvuk je isprekidan, oscilira ili je došlo do prekida veze.

  • Prijemnik i BLUETOOTH uređaj predaleko su jedan od drugog.
  • Ako postoje prepreke između prijemnika i BLUETOOTH uređaja, uklonite ih ili premjestite prijemnik i/ili uređaj da biste ih izbjegli.
  • Ako se u blizini nalazi uređaj koja generira elektromagnetsko zračenje, primjerice bežični LAN, drugi BLUETOOTH uređaj ili mikrovalna pećnica, premjestite ih.