VIŠEKANALNI AV PRIJEMNIKSTR-DN1050/STR-DN850

Funkcija Kontrola za HDMI ne radi.

 • Provjerite HDMI priključak.
 • Provjerite je li funkcija [Control for HDMI] postavljena na [On] u izborniku HDMI Settings.
 • Provjerite podržava li spojeni uređaj funkciju Kontrola za HDMI.
 • Provjerite postavke funkcije Kontrola za HDMI na spojenom uređaju. Informacije potražite u uputama za upotrebu spojenog uređaja.
 • Ako odspojite HDMI kabel ili ga spojite na drugi priključak, ponovite postupke opisane u odjeljku “Priprema za funkciju “BRAVIA” Sync.”
 • Ako je funkcija [Control for HDMI] postavljena na [Off], “BRAVIA” Sync ne radi ispravno čak ni kada je uređaj spojen na HDMI IN priključak.
 • Vrste i broj uređaja kojima se može upravljati putem značajke “BRAVIA” Sync ograničeni su standardom HDMI CEC kako slijedi:
  • Uređaji za snimanje (Blu-ray Disc snimači, DVD snimači itd.): do 3 uređaja
  • Uređaji za reprodukciju (Blu-ray Disc uređaji za reprodukciju, DVD uređaji za reprodukciju i sl.): do 3 uređaja
  • Uređaji za tuner: do 4 uređaja (prijemnik upotrebljava jedan od njih za svoje GUI radnje).
  • AV prijemnici (audio sustavi): do 1 uređaja
 • Provjerite je li TV priključen na priključak HDMI OUT A prijemnika (samo za STR-DN1050.
 • Provjerite je li postavka HDMI OUTPUT postavljena na [HDMI A] ili [HDMI A + B] (samo za STR-DN1050).