VIŠEKANALNI AV PRIJEMNIKSTR-DN1050/STR-DN850

Umetanje baterija u daljinski upravljač

Umetnite dvije R03 baterije (veličine AAA) (isporučene) u daljinski upravljač. Pripazite da krajevi + i - budu na odgovarajućim položajima tijekom umetanja baterije.

Napomena

  • Ne ostavljajte daljinski upravljač na jako vrućem ili vlažnom mjestu.
  • Ne upotrebljavajte nove baterije sa starima.
  • Ne miješajte manganske s drugim vrstama baterija.
  • Senzor daljinskog upravljača ne izlažite izravnom sunčevom svjetlu ili svjetlosnim uređajima. U protivnom može doći do kvara.
  • Ako daljinski upravljač ne namjeravate upotrebljavati dulje vrijeme, uklonite baterije kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana curenjem baterije i korozijom.
  • Kada prijemnik prestane reagirati na daljinski upravljač, zamijenite obje baterije.