VIŠEKANALNI AV PRIJEMNIKSTR-DN1050/STR-DN850

Vraćanje zvučnih polja na zadane postavke

Za izvođenje ove radnje upotrebljavajte gumbe na prijemniku.

  1. Isključite prijemnik.
  2. Pritisnite i držite MUSIC te pritisnite  (uključeno/pripravnost) na prijemniku.

    [S.F. CLEAR] prikazuje se na zaslonu, a sva se zvučna polja vraćaju na zadanu postavku.