VIŠEKANALNI AV PRIJEMNIKSTR-DN1050/STR-DN850

Popis poruka po dovršetku mjerenja postupka Auto Calibration

 • Code 30:
  Slušalice su spojene na priključak PHONES na prijemniku. Uklonite slušalice i ponovite postupak Automatska kalibracija.
 • Code 31:
  Prednji zvučnici nisu pravilno odabrani. Odaberite prednje zvučnike pomoću funkcije SPEAKERS i ponovno pokrenite postupak Automatska kalibracija. Više informacija o odabiru prednjih zvučnika potražite u odjeljku “Odabir prednjih zvučnika.”
 • Code 32, Code 33:
  • Zvučnici nisu pronađeni ili nisu pravilno priključeni.
  • Nije spojen nijedan prednji zvučnik ili je spojen samo jedan prednji zvučnik.
  • Nije priključen lijevi ili desni surround zvučnik.
  • Stražnji surround zvučnik spojen je samo na terminal SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B R. Ako spajate samo jedan stražnji surround zvučnik, spojite ga na terminal SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B L.
  • Nije spojen prednji visokotonski lijevi ili prednji visokotonski desni zvučnik.
  Nije priključen mikrofon za optimizaciju. Provjerite je li mikrofon za optimizaciju pravilno priključen te ponovite postupak Automatska kalibracija.
  Ako je mikrofon za optimizaciju pravilno priključen, ali se i dalje pojavljuje kod pogreške, možda je oštećen kabel mikrofona za optimizaciju.
 • Warning 40:
  Postupak mjerenja dovršen je i otkrivena je visoka razina šuma. Pokušajte ponoviti postupak u tihom okruženju da biste postigli bolje rezultate.
 • Warning 41, Warning 42:
  Ulazni je signal iz mikrofona prejak.
  • Možda je udaljenost između zvučnika i mikrofona premala. Udaljite zvučnik i mikrofon te ponovno provedite mjerenje.
 • Warning 43:
  Nije moguće odrediti udaljenost i položaj subwoofera. Uzrok tome može biti šum. Provedite mjerenje u tihom okruženju.
 • NO WARNING:
  Nema poruke upozorenja.