VIŠEKANALNI AV PRIJEMNIKSTR-DN1050/STR-DN850

Funkcija Audio Return Channel (ARC) ne radi.

  • Provjerite je li funkcija [Control for HDMI] postavljena na [On] u izborniku HDMI Settings.
  • Provjerite je li [Input Mode] za TV ulaz postavljen na [Auto].
  • Provjerite podržava li TV funkciju ARC.
  • Ako TV ima više HDMI ulaznih priključaka, provjerite je li prijemnik spojen na onaj priključak koji podržava funkciju ARC.
  • Provjerite je li TV priključen na priključak HDMI OUT A prijemnika (samo za STR-DN1050.
  • Provjerite je li postavka HDMI OUTPUT postavljena na [HDMI A] ili [HDMI A + B] (samo za STR-DN1050).