Pořízení fotografie, když se někdo usměje

Pomocí Snímání úsměvu můžete automaticky pořídit fotografii, když se osoba usměje.
  1. Při používání fotoaparátu ťukněte na (ikona nastavení).
  2. Ťukněte na [Automatický záznam] nebo [Automatický záznam (video)] > [Snímání úsměvu].
  3. Zavřete nabídku nastavení.
    Nastavení se uloží pro vybraný režim záznamu.
  4. Když se osoba usměje, fotoaparát ji automaticky vyfotografuje.

Poznámka

  • Toto nastavení není k dispozici, když je [Velikost videa] nastaveno na [4K (16:9)] nebo [4K (21:9)].