Pořízení snímku obrazovky

Můžete pořídit snímek jakékoli obrazovky zařízení a uložit jej jako snímek obrazovky. Po pořízení snímku obrazovky můžete snímek zobrazit, upravit a sdílet. Snímky obrazovky, které pořizujete, se automaticky ukládají do vnitřního úložiště zařízení.
  1. Dlouze stiskněte současně tlačítko snížení hlasitosti (A) a tlačítko napájení (B).

    Obrázek předního pohledu zobrazující tlačítko napájení a tlačítko snížení hlasitosti. Pravá strana, od shora dolů, A a B.

Pořídit snímek obrazovky nedávno použité aplikace

  1. Ťukněte na (tlačítko přehledu) na navigačním panelu.

    Snímek zobrazující polohu tlačítka přehledu v pravé spodní části.

  2. Přejetím prstu doleva nebo doprava vyberte aplikaci, jejíž snímek obrazovky chcete pořídit, a pak ťukněte na [Snímek obrazovky].

    Snímek ukazující, kde přejet prstem a vybrat aplikaci, z které chcete pořídit snímek obrazovky, a polohu tlačítka snímku obrazovky