Aktualizace zařízení pomocí počítače

  1. Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
  2. Přetáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na oznámení o nastavení připojení USB.
  3. Ťukněte na [Klepnutím zobrazíte další možnosti.] a pak ťukněte na [Přenos souborů].
  4. Počítač: Spusťte aplikaci Xperia Companion, pokud se nespustí automaticky.
    Ověřte, zda má počítač přístup k Internetu.
    V případě zjištění nových aktualizací softwaru se zobrazí místní okno.
  5. Podle pokynů na obrazovce spusťte příslušné aktualizace softwaru.

Poznámka

  • Pokud nemáte na počítači nainstalován software Xperia Companion, vyhledejte Xperia Companion na stránkách zákaznické podpory Sony a stáhněte si jej.