Uvedení do provozu – dvě karty SIM

Zařízení podporuje pouze karty velikosti nano SIM. Zařízení pro dvě karty SIM podporují použití dvou karet nano SIM, nebo jedné karty nano SIM a paměťové karty.

Poznámka

  • Chcete-li předejít ztrátě dat, před vytažením držáku karty (karet) nano SIM a paměťové karty nezapomeňte zařízení vypnout.
  • I když vložíte dvě karty SIM, které podporují 5G, můžete použít pouze 5G na kartě SIM pro datové přenosy. Nelze používat 5G na dvou kartách SIM současně.

Schéma vkládání karet SIM a paměťové karty do slotu. Levá strana v předním pohledu, umístění hlavní karty SIM na přední stranu držáku a paměťové karty nebo sekundární karty SIM na zadní stranu držáku.

Poznámka

  • Kartu SIM neřezejte ani nestříhejte, protože může dojít k poškození zařízení.
  1. Vytáhněte držák karty SIM.
  2. Hlavní kartu SIM vložte řádně do prostoru pro SIM1.
  3. Druhou kartu SIM (SIM2) nebo paměťovou kartu umístěte ve správné orientaci do držáku.
  4. Jemně zatlačte držák karty SIM do slotu, dokud nezapadne v místě.