Zapnutí nebo vypnutí obrazovky

Když se obrazovka vypne, zařízení lze v závislosti na nastavení zámku obrazovky zamknout nebo odemknout.

  1. Krátce stiskněte tlačítko napájení.