Aktualizace aplikací

Pokud je povolena funkce automatické aktualizace, vaše aplikace budou aktualizovány bez upozornění, takže si ani nemusíte všimnout, že se stahují velké objemy dat. Chcete-li se vyhnout potenciálně vysokým poplatkům za přenos dat, můžete automatické aktualizace zakázat nebo je povolit pouze prostřednictvím připojení Wi-Fi. Chcete-li zakázat automatickou aktualizaci aplikací, musíte v aplikaci obchodu Play Store zakázat funkci automatických aktualizací.
  1. Najděte a ťukněte na (ikona Play Store).
  2. Ťukněte na (ikona nabídky) a poté na nabídku nastavení.
  3. Ťukněte na nabídku automatické aktualizace aplikací.
  4. Vyberte upřednostňovanou možnost.