Formátování paměťové karty

Pokud vaše zařízení nedokáže přečíst obsah na paměťové kartě, naformátujte paměťovou kartu v zařízení.
  1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Úložiště] > [Karta SD].
    Pokud se zobrazí výzva, vyberte aplikaci.
  2. Ťukněte na (ikona další) > [Nastavení úložiště] > [Formátovat] a pak po potvrzení dalšího dialogového okna proveďte formátování.

Poznámka

  • Při formátování bude vymazán veškerý obsah paměťové karty. Nezapomeňte nejprve zálohovat veškerá data, která chcete uchovat. Obsah, který chcete zálohovat, můžete zkopírovat do počítače.