Různé způsoby použití tlačítka ovládání hlasitosti

Způsob použití tlačítka ovládání hlasitosti můžete změnit.
  1. Při používání fotoaparátu ťukněte na (ikona nastavení).
  2. Ťukněte na [Použít tlačítka hlasitosti jako] a vyberte možnost.
    Nastavení se uloží.

Nastavení tlačítka ovládání hlasitosti

  • Přiblížení: Použití tlačítka ovládání hlasitosti pro přiblížení nebo oddálení.
  • Hlasitost: Tlačítko ovládání hlasitosti je pro fotoaparát deaktivováno.
  • Spoušť: Použití tlačítka ovládání hlasitosti jako tlačítka závěrky pro fotografie a videa.