Před aktualizací zařízení

Aktualizaci softwaru vašeho zařízení doporučujeme v zájmu získání nejnovějších funkcí, vylepšení a oprav chyb. Zajistíte tak optimální funkci zařízení. Pokud je k dispozici aktualizace softwaru, na stavovém řádku se zobrazí (ikona aktualizace systému). Nové aktualizace lze vyhledat také ručně.

Nejsnadnější způsob provedení aktualizace softwaru je bezdrátový, přímo ze zařízení. Některé aktualizace však nelze stáhnout prostřednictvím bezdrátového připojení. V takovém případě můžete použít Xperia Companion. Vyhledejte Xperia Companion na stránkách zákaznické podpory Sony a stáhněte si jej, nainstalujte a ověřte jeho požadavky na systém.

Před aktualizací zařízení věnujte pozornost následujícím bodům:

  • Ujistěte se, že máte dostatečnou úložnou kapacitu.
  • Aktualizace systému a aplikací mohou funkce na vašem zařízení zobrazit jinak, než jak je popsáno v této uživatelské příručce. Verze systému Android nemusí být aktualizací ovlivněna.

Kontrola nového softwaru

  1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Systém] > [Rozšířená nastavení] > [Aktualizace softwaru].