Pojmenování vašeho zařízení

Svému zařízení můžete dát jméno. Toto jméno se ukáže ostatním zařízením poté, co jste zapnuli funkci Bluetooth a vaše zařízení je nastaveno jako viditelné.
  1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Spárovat nové zařízení].
  2. Ťukněte na [Název zařízení].
  3. Zadejte název pro své zařízení.
  4. Ťukněte na [Přejmenovat].