Nastavení dalších možností Boční snímač

Můžete nastavit, jak se Boční snímač chová nebo upravuje menu atd.

K dispozici pro Boční snímač jsou například následující možnosti.

  • Zobrazení panelu funkce Bočního snímače na jedné nebo obou stranách displeje
  • Akce obrazovky pro gesto
  1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Displej] > [Rozšířená nastavení].
  2. Ťukněte na [Boční snímač].
  3. Ťuknutím na přepínač povolíte funkci.
  4. Pro úpravu dalších možností Boční snímač se řiďte instrukcemi na obrazovce ve spodní části obrazovky.