Režim jedné ruky

Povolením Režim jedné ruky upravíte velikost zobrazení, takže můžete snadněji psát jednou rukou.

  1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Displej] > [Rozšířená nastavení] > [Režim jedné ruky].
  2. Ťuknutím na přepínač [Režim jedné ruky] povolíte nebo zakážete funkci.
  3. Chcete-li zmenšit obrazovku, dvakrát ťukněte na (tlačítko domů).
    Pro ukončení Režim jedné ruky ťukněte dvakrát na (tlačítko domů) nebo ťukněte na prázdnou oblast na displeji.

Přizpůsobení umístění obrazovky

  • Chcete-li obrazovku přesunout na levou nebo pravou stranu: ťukněte na (ikona šipky vlevo) nebo (ikona šipky vpravo).

  • Chcete-li obrazovku přesunout nahoru nebo dolů: přetáhněte vodorovné pruhy na kraji obrazovky se změněnou velikostí.

  • Chcete-li změnit velikost obrazovky: přetáhněte (ikona změny velikosti obrazovky) na kraji obrazovky se změněnou velikostí.

Tip

  • Displej můžete zmenšit pomocí nabídky bočního snímače.