Režim STAMINA

Režim STAMINA prodlužuje dobu, po kterou baterie nepotřebuje nabíjení tím, že zakáže některé funkce zařízení. Když zapnete Režim STAMINA, zobrazení se přepne do režimu Tmavý motiv.

V závislosti na úrovni režimu STAMINA budou za účelem snížení spotřeby baterie omezeny nebo zakázány různé funkce. Sem patří úroveň zobrazování, jas obrazovky, vylepšení obrazu a GPS, když je obrazovka vypnutá. Synchronizace dat aplikací na pozadí nebo streamování může být pro některé aplikace zakázáno.

Režim STAMINA můžete zapnout nebo vypnout automaticky podle úrovně nabití baterie. Podle pokynů na obrazovce vyhledejte podrobná nastavení.

  1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Baterie] > [Režim STAMINA].
  2. Ťukněte na [Zapnout].

Tip

  • Můžete vyjmout aplikace z optimalizace pomocí Režim STAMINA v nabídce Funkce úspory energie.