Skenování QR kódů

QR kódy můžete naskenovat pomocí aplikace Fotoaparát.
  1. Najděte a ťukněte na (ikona fotoaparátu).
  2. Namiřte fotoaparát na kód QR a ťukněte na oznámení, které se zobrazí.

Zapnutí funkce [Čtečka kódů QR Code]

  1. Najděte a ťukněte na (ikona fotoaparátu).
  2. Ťukněte na (ikona nastavení).
  3. Ťuknutím na přepínač [Čtečka kódů QR Code] povolíte funkci.
  4. Zavřete nabídku nastavení.

    Nastavení se uloží.