Stavové ikony

(ikona síly signálu)

Při odesílání a stahování mobilních dat se také zobrazí režim mobilní sítě.

(ikona pro žádný signál)

(ikona datového roamingu)

Používá se mezinárodní roaming.

(ikona signálu Wi-Fi)

Připojení Wi-Fi je povoleno a data se přenášejí.
Číslo zobrazené nalevo od ikony se liší podle standardu Wi-Fi aktuálního připojení.

(ikona chyby při připojení k Wi-Fi)

Připojení Wi-Fi je povoleno, ale není k dispozici žádné připojení k Internetu.

Tato ikona se také zobrazí při pokusu o připojení k síti přihlašovacího portálu. Po úspěšném přihlášení symbol křížku zmizí.
Pokud jsou služby Google ve vaší oblasti blokovány, může se symbol křížku zobrazit i v případě, že je zařízení připojeno k síti a k dispozici je funkční připojení k Internetu Wi-Fi.

(ikona stavu baterie)

(ikona nabíjení baterie)

(ikona režimu STAMINA)

(ikona spořiče dat)

(ikona režimu letadlo)

(ikona Bluetooth)

Zařízení je připojeno k zařízení kompatibilnímu s Bluetooth.

(ikona ztlumení mikrofonu)

(ikona hlasitého odposlechu)

(ikona režimu Nerušit)

(ikona ztlumení)

(ikona vibrací)

(ikona budíku)

(ikona GPS)

Poznámka

  • Nejsou zde uvedeny všechny ikony, které se mohou na zařízení zobrazit. Tento seznam je pouze pro referenční účely a může dojít ke změnám bez předchozího upozornění.