Hlasitost a vibrace

Hlasitost a vibrace lze změnit buď pomocí tlačítek ovládání hlasitosti, nebo změnou nastavení.

Můžete změnit hlasitost vyzvánění, médií, budíku a příchozích volání. Kromě toho můžete nastavit zařízení na vibrace.

Poznámka

 • Nastavení aplikace může potlačit vybrané nastavení hlasitosti a vibrací.

Změna hlasitosti

 1. Stisknutím tlačítka ovládání hlasitosti nahoru nebo dolů změníte hlasitost média.
  Pro rychlé zapnutí nebo vypnutí hlasitosti médií ťukněte na (ikona hlasitosti médií).
 2. Chcete-li změnit hlasitost hovoru, vyzvánění a oznámení nebo budíku, ťukněte na (ikona upravit hlasitost).
  Pomocí posuvníků nastavte hlasitost. Ťukněte na [Zobrazit další] pro další možnosti.

Aktivace vibračního režimu

 1. Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.
 2. Jednou nebo vícekrát ťukněte na ikonu zobrazenou nad posuvníkem, dokud se nezobrazí (ikona vibrací).

Aktivace zvuku s vibracemi pro příchozí hovory

 1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Zvuk] > [Vibrace u volání].
 2. Vyberte požadovanou možnost.