Zapnutí nebo vypnutí Boční snímač

  1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Displej] > [Rozšířená nastavení].
  2. Ťukněte na [Boční snímač].
  3. Ťuknutím na přepínač povolíte nebo zakážete funkci.