Používání zařízení pro dvě karty SIM

Zařízení pro dvě karty SIM umožňuje provádět následující operace:

 • Přijímat příchozí hovory prostřednictvím obou karet SIM.
 • Vybírat číslo, ze kterého chcete odeslat odchozí komunikace, nebo při každém hovoru vybírat kartu SIM.
 • Přesměrování hovorů přijatých přes kartu SIM 1 na kartu SIM 2, když je karta SIM 1 nedostupná a naopak. Funkce se nazývá dostupnost dvou karet SIM. Musíte ji povolit ručně.

Před použitím více karet SIM je třeba je povolit a vybrat kartu SIM, která se bude používat pro datové přenosy.

Tip

 • Zařízení pro dvě karty SIM funguje buď s jednou nebo dvěma vloženými kartami SIM.

Povolení nebo zákaz použití dvou karet SIM

 1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Síť a internet] > [Mobilní síť].
 2. Vyberte kartu SIM.
 3. Ťuknutím na přepínač [Používat SIM kartu] povolíte nebo zakážete kartu SIM.
 4. Ťuknutím na (tlačítko zpět) nastavíte druhou kartu SIM.

Přejmenování karty SIM

 1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Síť a internet] > [Mobilní síť].
 2. Vyberte kartu SIM.
 3. Ťukněte na (ikona úprav) vedle názvu karty SIM a zadejte nový název.
 4. Ťukněte na [Uložit].

Výběr karty SIM pro používání pro datové přenosy

 1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Síť a internet] > [Mobilní síť].
 2. Vyberte kartu SIM.
 3. Ťukněte na [Preference dat].
 4. Vyberte kartu SIM, kterou chcete používat pro přenos dat.

Nastavení výchozí karty SIM pro volání

 1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Síť a internet] > [Mobilní síť].
 2. Vyberte kartu SIM.
 3. Ťukněte na [Předvolby hovorů].

Povolení dostupnosti obou karet SIM

 1. Spusťte aplikaci Telefon.
 2. Ťukněte na (ikona další) > [Nastavení] > [Účty pro volání] > [Dostupnost duální karet SIM].
 3. Ťuknutím na přepínač povolíte funkci.
 4. Postup dokončete podle pokynů na obrazovce.


Poznámka

 • Funkce dostupnosti duálních karet SIM nemusí být k dispozici. Záleží na kombinaci operátorů sítí, od kterých máte karty SIM.

Tip

 • Pokud nastavíte jednu kartu SIM pro volání a druhou kartu SIM pro datovou komunikaci, možná nebudete mít přístup k Internetu během hovoru v telefonu. V takovém případě zapněte přepínač [Data během hovorů] karty SIM pro volání. Nyní můžete provádět datové komunikace i během hovoru.
 • Pokud funkce dostupnosti obou karet SIM nepracuje poté, co ji zapnete, zkontrolujte, zda jste pro obě karty SIM správně zadali telefonní čísla. V některých případech budou čísla rozpoznána automaticky při úvodním nastavení. Jinak budete vyzváni k jejich zadání ručně.