Používání režimu místního okna

V horní části aplikace spuštěné v režimu celé obrazovky si můžete zobrazit další aplikaci v malém překryvném okně. Při prohlížení dvou aplikací v režimu rozdělené obrazovky můžete v místním okně zobrazit třetí aplikaci.
 1. Ťukněte na (tlačítko přehledu) na navigačním panelu.

  Snímek zobrazující polohu tlačítka přehledu v pravé spodní části.

 2. Přejetím prstu doleva nebo doprava vyberte aplikaci, kterou chcete zobrazit v malém okně, a pak ťukněte na [Místní okno].

  Obrázek ukazující, kde přejet prstem a vybrat aplikaci, kterou chcete zobrazit v malém okně, a polohu tlačítka přepínače místního okna

 3. Přejetím prstu doleva nebo doprava vyberte aplikaci, kterou chcete zobrazit na celé obrazovce, a ťukněte na ni.

  Obrázek znázorňující, kde přejet prstem pro výběr aplikace, kterou chcete zobrazit na celé obrazovce v režimu místního okna

Místní okno – přehled

Snímek ukazující, kde se každá ikona nachází v místním okně. Pravá horní oblast zleva doprava, 1 a 5.

 1. Přetažením změníte velikost okna.
 2. Tažením posunete okno.
 3. Ťuknutím maximalizujte okno.
 4. Ťuknutím minimalizujte okno.
 5. Ťuknutím zavřete okno.


Poznámka

 • Režim místního okna nepodporují všechny aplikace.
 • Režim místního okna nemusí být k dispozici. Záleží na funkci nebo aplikaci, kterou používáte, například při používání aplikace fotoaparátu.