Synchronizace dat pomocí účtu Google (z Androidu)

Data můžete přenášet synchronizací s účtem Google.

Chcete-li přenést obsah z jiného zařízení Android (zdroj přenosu) do vašeho zařízení (cíl přenosu), nejprve se přihlaste k účtu Google na druhém zařízení a zálohujte si data. Poté nastavte v zařízení stejný účet Google a přeneste obsah synchronizací dat. Existuje několik způsobů synchronizace dat. Záleží na obsahu, který chcete zálohovat a synchronizovat.

Další informace naleznete v support.google.com/android/ nebo v nápovědě k aplikaci.

Kapacita úložiště disku Google se může lišit podle vašeho tarifu. Ťuknutím na (ikona nabídky) > [Storage] vyhledejte informace o kapacitě disku Google.

Gmail, kalendář a kontakty

 1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Účty].
 2. Pokud ještě není nastaven účet Google, ťukněte na [Přidat účet], a pak podle pokynů na obrazovce přidejte účet.
 3. Ťuknutím na přepínač [Automaticky synchronizovat data aplikací] povolíte funkci.

  Gmail, kalendář a kontakty budou automaticky zálohovány.

Snímky (fotografie) a videa

Fotografie a videa můžete přenášet zálohováním z jiného zařízení pomocí aplikace Fotky Google.

 1. Na druhém zařízení (zdroj přenosu), zálohujte fotografie a videa na server Google pomocí Fotky Google a pak zapněte nastavení synchronizace.
 2. Na svém zařízení (cíl přenosu) se přihlaste pomocí stejného účtu Google, který používáte na druhém zařízení.
 3. Spusťte aplikaci Fotky Google.

  Fotografie a videa zálohovaná z jiného zařízení lze prohlížet a upravovat.

  Chcete-li ukládat soubory do vnitřního úložiště zařízení, můžete si je stáhnout.

Aplikace, nastavení, historie hovorů a SMS/MMS

Aplikace, nastavení a historii hovorů můžete přenášet automatickým zálohováním na Disk Google z jiného zařízení.

 1. Na druhém zařízení (zdroj přenosu) zapněte nastavení zálohy z nabídky nastavení na disku Google.
 2. Když zařízení (cíl přenosu) poprvé zapnete, přihlaste se pomocí stejného účtu Google, který používáte na druhém zařízení, a pak vyberte zálohová data a objekty, které chcete obnovit.


Tip

 • Chcete-li data aplikace zálohovat automaticky, nastavení zařízení a historii volání ze zařízení, najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Systém] > [Záloha] a poté ťukněte na přepínač zálohování.

Hudba a další soubory dokumentů

Hudba a další soubory dokumentů se přenášejí ručním zálohováním na disk Google z jiného zařízení.

 1. Na druhém zařízení (zdroj přenosu) spusťte aplikaci Hudba nebo Soubor.
 2. Vyberte soubor, který chcete nahrát na disk Google, a uložte jej na disk Google pomocí funkce sdílení.
 3. Na svém zařízení (cíl přenosu) se přihlaste pomocí stejného účtu Google, který používáte na druhém zařízení.
 4. Spusťte aplikaci Disk Google.

  Soubory zálohované z jiného zařízení se zobrazí nebo stáhnou.

Tip

 • Chcete-li zálohovat hudbu a další soubory dokumentů ze svého zařízení, dotkněte se a podržte soubor, který chcete zálohovat, a ťuknutím na (ikona sdílení) jej uložte na disk Google.