Přenesení obsahu pomocí počítače (ze systému Android)

Do zařízení (cíl přenosu) můžete přenést velké množství dat z jiného zařízení Android (zdroj přenosu) pomocí počítače.

  1. Propojte vaše zařízení (cíl přenosu) a druhé zařízení (zdroj přenosu) s počítačem kabelem USB.
    Na svém zařízení přetáhněte stavový řádek dolů, ťukněte na oznámení o nastavení připojení USB a pak ťukněte na [Klepnutím zobrazíte další možnosti.] > [Přenos souborů].
  2. Na počítači vyberte soubory, které chcete přenést z druhého zařízení, a pak soubory zkopírujte a vložte nebo přetáhněte na místo ve vašem zařízení.
    Pokud kopírujete soubory z druhého zařízení do svého, ujistěte se, že názvy složek jsou na obou zařízeních stejné.

Poznámka

  • Vždy používejte pouze kabel USB určený pro váš konkrétní model Xperia a zkontrolujte, zda je zcela suchý.