Přenesení obsahu pomocí karty SD (ze systému Android)

Fotografie, videa, hudbu a další soubory dokumentů můžete z jiného zařízení Android přenést pomocí karty SD.

 1. Na druhém zařízení (zdroj přenosu) zkopírujte data, která chcete na kartu SD přenést, pomocí funkce Úložiště v nabídce nastavení nebo aplikace Soubory.
  Chcete-li zkopírovat kontakty na kartu SD, spusťte aplikaci Kontakty a exportujte kontakty na kartu SD.

  Poznámka

  • Ověřte si předem, zda lze kartu SD použít na obou zařízeních.
 2. Vložte kartu SD, na kterou jste zkopírovali data do svého zařízení (cíl přenosu), a poté data přeneste do vnitřního úložiště zařízení.
  Chcete-li zkopírovat kontakty z karty SD, spusťte aplikaci Kontakty a pak je importujte.

 3. Zkontrolujte přenesená data pomocí příslušné aplikace.