Budík

V tomto zařízení si můžete nastavit jeden nebo více budíků a jako zvuk budíku si vybrat libovolný zvukový soubor, který máte na svém zařízení uložen. Je-li zařízení vypnuto, budík se nespustí.
  1. Najděte a ťukněte na [Hodiny] > [Budík].

    Obrázek funkce budíku

  2. Ťukněte na (ikona přidání položky).
  3. Vyberte požadovanou hodnotu.
  4. Ťukněte na [OK].

Tip

  • Chcete-li na výchozí obrazovku přidat widget pro hodiny, dotkněte se prázdného místa na výchozí obrazovce a podržte je, ťukněte na [Widgety], a pak se dotkněte a podržte požadované hodiny.