Получаване на елементи с помощта на Bluetooth технология

Използвайте Bluetooth технология за споделяне на елементи с други Bluetooth съвместими устройства, като телефони или компютри. Можете да получавате следните елементи:

  • Снимки и видеоклипове
  • Музикални и други аудиофайлове
  • Уеб страници


Уверете се, че функцията Bluetooth е включена и е видима за други Bluetooth устройства.

  1. Изпращайте данни към Вашето устройство от предаващото устройство.
  2. Когато получите известие за входящ файл в устройството, плъзнете лентата на състоянието надолу и докоснете известието, за да приемете прехвърлянето на файла.
  3. Докоснете [Приемане], за да стартира прехвърлянето на файла.
  4. За да видите хода на прехвърлянето, плъзнете лентата на състоянието надолу.
  5. За да отворите получен елемент, плъзнете лентата на състоянието надолу и докоснете съответното известие.

Преглед на получените файлове чрез Bluetooth връзка

  1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство] > [Предпочитания за свързването].
  2. Докоснете [Получени през Bluetooth файлове].