Скорост на затвора

Скоростта на затвора се отнася до това колко време е отворен и колко време сензорът на камерата е изложен на светлина.

Бързата скорост на затвора помага за „замразяване“ на движението, а бавната скорост може да създаде ефект, наречен „замъгляване на движението“, при който движещите се обекти изглеждат замъглени по линията на движение.

Скоростта на затвора се регулира автоматично, но също така може да бъде зададена ръчно.

  1. При използване на камерата, натиснете [Режим] > (икона Ръчен режим).
  2. Натиснете [SS] и плъзнете плъзгача за регулиране на скоростта на затвора.
    За скриване или показване на менюто с настройки, натиснете (икона Ръчен режим).
  3. Натиснете бутона за затвора, за да направите снимката.

Забележка

  • Тази настройка е налична само за основната камера.