Правене на екранна снимка

Можете да направите снимки на всеки екран на устройството си като снимка на екрана. След като заснемете екранна снимка, можете да преглеждате, редактирате и споделяте изображението. Екранни снимки, които правите, се записват автоматично във вътрешната памет на Вашето устройство.
 1. Натиснете едновременно бутона за намаляване на силата на звука (A) и бутона за захранване (B).

  Диаграма на изглед отпред, показваща бутона за намаляване на силата на звука и бутона за захранване. Дясна страна, от горе на долу, А и В.

Съвет

 • Можете да направите екранна снимка, като използвате менюто на “Страничен сензор”. Докоснете двукратно лентата или кръга на “Страничен сензор”, след което докоснете [Екранна снимка].
 • Можете да зададете правене на екранни снимки с жест в лентата на “Страничен сензор”. За да направите екранна снимка, като използвате лентата на “Страничен сензор”, намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей] > [Страничен сензор] > [Назначени функции на жестове], изберете жест измежду [Натискам двукратно], [Плъзгане нагоре], и [Плъзгане надолу], след това докоснете [Заснемане на екранна снимка].

Правене на екранна снимка с прeвъртане

Можете да направите екранна снимка на екран, по който може да се придвижвате.

Забележка

 • Екранни снимки с превъртане са налични, ако приложението поддържа функцията.
 1. Натиснете едновременно бутона за намаляване на силата на звука и бутона за захранване.

 2. Докоснете [Заснемане на още].

  Изображение, показващо позицията на бутона Заснемане на още в долната дясна област.

 3. Издърпайте линията, за да регулирате областта за екранната снимка, след това докоснете [Запазване].

  Изображение, показващо позицията на бутона Запазване в горната лява област.

Заснемане на екранна снимка на наскоро използвано приложение

 1. Докоснете (бутон Общ преглед) в навигационната лента.

  Изображение, показващо позицията на бутона за общ преглед в долната дясна област.

 2. Плъзнете наляво или надясно, за да изберете приложението, на което искате да направите екранна снимка, след което докоснете [Екранна снимка].

  Изображение, показващо къде да плъзнете, за да изберете приложението, в което искате да заснемете екранна снимка, и позицията на бутона Екранна снимка