Цвят и яркост

Вашата камера автоматично регулира цвета и яркостта, като засича светлината и измерва цветовата температура на околната светлина. Цифровите камери могат да измерват само цветовата температура, така че може да се наложи да регулирате настройките, за да я коригирате.

Ако снимките, направени в затворени пространства, са с жълт оттенък или снимките, направени със светкавица, са със син, се опитайте да регулирате цвета.

  1. При използване на камерата, натиснете (икона Цвят и яркост).
  2. Плъзнете плъзгачите за задаване на цвета и яркостта.
    Натиснете (икона Отказ) за връщане в начално състояние и затваряне на настройката на цветовете.
  3. Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка или да запишете видеоклип.