Преглед на състоянието на паметта

Вътрешната памет съхранява изтеглено или прехвърлено съдържание, заедно с лични настройки и данни, и се запълва в резултат на нормално използване. Ако устройството започне да се забавя или приложенията внезапно се изключват, вземете под внимание следното:

  • Затворете работещите приложения, които не използвате.
  • Деинсталирайте изтеглените приложения, които не използвате.
  • Прехвърлете снимки, видеоклипове и музика от вътрешната памет в сменяемата карта памет или услугата Google.

Забележка

  • Можете да закупите карта памет отделно.
  • Ако Вашето устройство не може да чете съдържание от картата памет, може да е необходимо да форматирате картата. Имайте предвид, че цялото съдържание на картата се изтрива, когато я форматирате.

Показване на състоянието на паметта

  1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Хранилище].