Използване на устройството като портфейл

Можете да използвате устройството, за да плащате за стоки, без да бъркате за реалния си портфейл, и можете да управлявате всички услуги за плащане на едно място. Когато правите плащане, не забравяйте да включите NFC функцията преди да докоснете устройството си към картов четец.
  1. Уверете се, че функцията NFC е разрешена на устройството.
  2. Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство] > [Предпочитания за свързването] > [КБП] > [Безконтактни плащания].
    Появява се списък на разплащателните услуги.
  3. Можете да управлявате разплащателните услуги според желанията си.
    Например, можете да промените разплащателната услуга по подразбиране.

Забележка

  • Мобилните разплащателни услуги може да не са налични във вашия регион.
  • Ако използвате две SIM карти, плащания, инициирани с NFC ще се поддържат само за SIM карта с разрешена NFC функция, поставена на позиция SIM1 на поставката за SIM карта.