Баланс на белия цвят

Балансът на белия цвят регулира цветовия баланс на условията на околната светлина.

Балансът на белия цвят се коригира автоматично при правене на снимки и видеоклипове. Можете да регулирате баланса на белия цвят ръчно в режим Ръчен.

  1. При използване на камерата, натиснете [Режим] > (икона Ръчен режим).
  2. Натиснете [WB] и изберете едно от предварително определените условия на осветеност, например, (икона Баланс на белия цвят при облачно време).
    За скриване или показване на менюто с настройки, натиснете (икона Ръчен режим).
  3. Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка.

Настройки на баланса на белия цвят

  • (икона за автоматичен баланс на белия цвят): Настройте цветовия баланс автоматично

  • (икона Баланс на белия цвят при облачно време): Настройте цветовия баланс за облачно небе

  • (икона за баланс на белия цвят при дневна светлина): Настройте цветовия баланс за снимки на открито в слънчево време

  • (икона за баланс на белия цвят при флуоресцентна светлина): Настройте цветовия баланс при флуоресцентно осветление

  • (икона за баланс на белия цвят при светлина от лампа с волфрамова жичка): Настройте цветовия баланс за осветление с топла светлина, например, под обикновени крушки